โรงงานผลิตไพโรไลซิสยางรถยนต์

  • Batch Type Waste Tire Pyrolysis Plant

    โรงงานผลิตไพโรไลซิสยางรถยนต์

    วิธีไพโรไลซิสเป็นหนึ่งในวิธีการที่ครอบคลุมและมีมูลค่าเพิ่มสูงในการบำบัดยางเสีย ด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิสของอุปกรณ์บำบัดยางเสียวัตถุดิบเช่นยางเสียและพลาสติกเหลือใช้สามารถนำไปแปรรูปเพื่อให้ได้เชื้อเพลิงคาร์บอนแบล็กและลวดเหล็ก กระบวนการนี้มีลักษณะของมลพิษเป็นศูนย์และให้ผลผลิตน้ำมันสูง