เตา

  • burner

    เตา

    หม้อไอน้ำหมายถึงเตาหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงเตาหม้อไอน้ำและหม้อต้มก๊าซเป็นอุปกรณ์เสริมที่สำคัญที่สุดหัวเผาหม้อไอน้ำส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นเตาเชื้อเพลิงและเตาก๊าซและเตาเชื้อเพลิงคู่รวมทั้งเตาเชื้อเพลิงสามารถแบ่งออกเป็นเตาน้ำมันเบาและ เตาน้ำมันหนักน้ำมันเบาส่วนใหญ่หมายถึงน้ำมันดีเซลน้ำมันหนักหมายถึงน้ำมันเบนซินสกัดน้ำมันดีเซลหลังจากน้ำมันหนักที่เหลือหัวเผาก๊าซสามารถแบ่งออกเป็นเตาก๊าซธรรมชาติเตาก๊าซในเมืองเตาก๊าซหุงต้มและเตาก๊าซชีวภาพ