อุปกรณ์การกลั่น

  • Distillation Equipment

    อุปกรณ์การกลั่น

    น้ำมันไพโรไลซิสที่ผลิตโดยพลาสติกเหลือใช้และยางเสียจะถูกกลั่นอีกครั้ง ดัชนีทางเทคนิคหลักสามารถเข้าถึงน้ำมันดีเซลมาตรฐาน 0 # หรือ -10 # และสามารถใช้แทนน้ำมันดีเซลได้ ราคาสามารถเพิ่มขึ้นได้ 230 เหรียญ / ตันเมื่อเทียบกับน้ำมันดิบ